Aktualności

Otwartość na sektor pozarządowy

Prezydent Miasta Jarosław Górczyński spotkał się z przedstawicielami ostrowieckich organizacji pozarządowych uczestniczyli w dorocznym spotkaniu z . Była to okazja do podsumowania mijającego roku, a także prezentacji planów na nadchodzące miesiące.

– Zależy mi na jak najlepszych relacjach na linii Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – organizacje pozarządowe – mówił prezydent Jarosław Górczyński. Mam świadomość tego, że przejmujecie państwo olbrzymi zakres obowiązków, jaki musiałby realizować lokalny samorząd, a robicie to doskonale i bardzo profesjonalnie.

W 2018 r. ostrowiecki samorząd wydał kwotę 2,5 mln zł na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, zawierając 51 umów, dwa lata wcześniej była to wielkość o 500 tys. zł niższa. W tym roku 784 tys. zł otrzymały kluby sportowe.

Coraz większą popularnością dla sektora pozarządowego cieszą się też tzw. „małe granty”, bowiem w tym roku udało się zawrzeć 17 takich umów.

– Wiele działań skierowanych jest do seniorów i na pewno nic pod tym względem się nie zmieni, ale równocześnie zapowiadam, że niebawem wystartuje kolejny program skierowany dla innej grupy, ale to jak na razie niespodzianka- mówi prezydent.

W 2019 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosi konkursy dla organizacji pozarządowych w pięciu obszarach: ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, przeciwdziałanie patologiom społecznym, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna.