Aktualności

Kolejne miliony dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Tym razem skorzystają ostrowieccy przedsiębiorcy

Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosują dwa ostrowieckie przedsiębiorstwa dzięki wsparciu ze środków unijnych. Stosowne umowy na realizację przedsięwzięć, podpisał dziś w ostrowieckim magistracie Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami firm „IMPEX” Jerzy Przydatek oraz INVESTIM Sp. z o.o. W podpisaniu dokumentów uczestniczyli przedstawiciele obu firm oraz gospodarz miasta Prezydent Jarosław Górczyński.

– Przedsięwzięcia przemysłowe należą do najtrudniejszych w ciągle zmieniającej się gospodarce, dlatego wymagają szczególnego zaangażowania. Przyjęta przeze mnie polityka wspierania rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu w Ostrowcu Świętokrzyskim przynosi efekty. Przez ostatnie lata nie tylko koncentrowaliśmy się na budowie infrastruktury dla rozwoju biznesu, ale również wielokrotnie organizowaliśmy spotkania, konferencje i szkolenia, aby zapewnić przedsiębiorcom wiedzę i informacje, gdzie i jak można pozyskać środki na realizację swoich inwestycji. Dziś cieszy fakt, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ostrowieckie firmy zrealizują nowe inwestycje na najwyższym poziomie, wykorzystując innowacje produktowe oraz efektywność energetyczną – mówił przed podpisaniem umów Prezydent Jarosław Górczyński.

Marek Szczepanik, reprezentując Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-202, podpisał umowę w ramach Działania Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach „Wsparcie sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowe “IMPEX” Jerzy Przydatek na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy IMPEX”. Firma otrzyma dofinansowanie w kwocie 290 067,92 zł, a całość projektu opiewa na 649 927,34 zł. Przedmiotem zadania jest poprawienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez termomodernizację, zmodernizowanie energetyczne budynku przedsiębiorstwa, a także wybudowanie jednej jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE, poprzez montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej.

Natomiast firma INVESTTIM Sp. z o.o. na realizację swojego projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnych drzwi dźwiękoizolacyjnych do zabudowy wewnątrzklatkowej oraz wewnątrzlokalowe” otrzyma dofinansowanie w kwocie 750 000,00, przy całkowitym koszcie projektu 1 692 111,00  PLN.

– Dla mnie jako prezydenta miasta dzisiejsze wydarzenie ma szczególne znaczenie, ponieważ od kilku lat dążę do tego, aby w Ostrowcu Świętokrzyskim powstawały trwałe i lepsze miejsca pracy, a ostrowiecki przemysł tworzył jak najwięcej innowacyjnych produktów sprzedawanych na rynku krajowym i międzynarodowym.  Prowadzona przeze mnie polityka wspierania rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu w Ostrowcu Świętokrzyskim przynosi efekty. Doskonałym przykładem są dwie ostrowieckie firmy, które podpisały dziś umowę na dofinansowanie swoich inwestycji.  Przypomnę, że firma Impex zlokalizowana jest przy drodze bocznej od ulicy Jana Kilińskiego. W czerwcu br. zakończyliśmy budowę tej drogi, będącej jednocześnie elementem większego zadania inwestycyjnego łączącego ulicę Leona Chrzanowskiego z ulicą Furmańską. Cieszę się, że nasze działania przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności ostrowieckich firm.