Aktualności

Prezydent z olbrzymim poparciem

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta, osiemnastoma głosami „za” i dwoma wstrzymującymi, radni udzieli prezydentowi absolutorium i zatwierdzili sprawozdanie za wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.

– Dokładam starań, aby kondycja finansowa budżetu naszego miasta była bardzo dobra i zapewniam Państwa, iż taka właśnie jest. Potwierdzeniem tego faktu jest to, że Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się w gronie samorządów – liderów najlepiej zarządzających finansami, uzyskując wysoką ocenę w pre-ratingu lokującą nas na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. Tylko 11% polskich samorządów może się pochwalić podobną oceną. Jest to dowód na to, że w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzamy naszymi pieniędzmi – mówił prezydent Jarosław Górczyński.

Prezydent w swoim wystąpieniu wymienił kluczowe dla miasta inwestycje roku ubiegłego, tj. realizacja Ostrowieckiego Browaru Kultury, rozpoczęcie budowy odkrytych basenów „Rawszczyzna od Nowa”, budowa bloków mieszkalnych na terenie po byłych Zakładach Gambo, budowa hali „Mój Rynek”, czy zrealizowane zadania drogowe na łączną kwotę ponad 16 mln zł.

Wspomniał również o pozyskanych środkach zewnętrznych na termomodernizację i rewitalizację budynków użyteczności publicznej, a także na realizację programu dotyczącego  Rewitalizacji  obszarów o silnym potencjale gospodarczym i społecznym o łącznej wartości 34 mln zł.

W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił również bardzo ważną kwestię związaną z obniżeniem podatków od środków transportowych, a także nie podnoszenia kosztów podatków i opłat za wodę i ścieki. Nadmienił także, że przez wiele lat Ostrowiec Świętokrzyski praktycznie nie posiadał terenów inwestycyjnych, a obecnie dysponuje ponad 50 ha gruntów, które zostały zakupione w tej kadencji, a w ubiegłym roku 15 ha zostało już włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Miłym gestem, bo podziękowaniami od samorządowców Gminy Czersk, rozpoczęto obrady czwartkowej Sesji Rady Miasta. Podziękowania zostały skierowane na ręce Przewodniczącej Rady Miasta oraz Prezydenta Jarosława Górczyńskiego i wszystkich Radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za przekazaną pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. przez tereny Gminy Czersk.