Aktualności

Boczna od ulicy Kilińskiego

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych realizuje kolejne lokalne inwestycje drogowe. Tym razem budowana jest droga o roboczej nazwie – boczna od ul. Kilińskiego. To ważna inwestycja, której zadaniem jest udrożnienie hurtowej dzielnicy miasta.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ulicy o długości 496 mb wraz, miejscami parkingowymi, zjazdami do posesji z kostki brukowej,  budową kanalizacji deszczowej z włączeniem do Cieku Denkowskiego oraz budową wydzielonego oświetlenia ulicznego w technologii LED.

Termin oddania inwestycji to 31 lipca 2018 roku, ale jak zapowiada prezes MPRD, Mirosław Sławek, ulica zostanie oddana znacznie wcześniej. Choć droga tymczasowo jest ślepo zakończona, to docelowo ma krzyżować się z inną inwestycją zaplanowaną do realizacji w kolejnych latach.

– To bardzo duży projekt łączący ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi. Po jej wykonaniu układ komunikacyjny w tej części miasta będzie gwarantował optymalną przepustowość nawet w dni targowe, gdy ruch samochodowy jest największy – podkreślił obecny na budowie prezydent Jarosław Górczyński.