Aktualności

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 najwięcej stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznano uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Stypendia z rąk prezydenta Jarosława Górczyńskiego odebrało 76 uczniów.

Uroczyste wręczenie stypendiów rozpoczęło się od ragtime z filmu „Żądło” w wykonaniu  Jakuba Bystronia, ucznia kl. 7a. Następnie Dyrektor PSP nr 1 Jadwiga Dadia przywitała przybyłych na uroczystość gości oraz winszowała stypendystom.

Prezydent Jarosław Górczyński gratulował uczniom ale również ich rodzicom i pedagogom.

– Jestem dumny, że w szkołach mamy takich nauczycieli, którzy wyłapują ,,te diamenty” i ,,szlifują je” – mówił prezydent. – Rodzicom natomiast przekazuję wyrazy swojego uznania w związku z osiągnięciami Państwa dzieci, gdyż swoje wyniki, zarówno w edukacji jak i sporcie, zawdzięczają oni również Państwu. To Państwa wkład, praca i osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie swoich pociech sprzyja ich sukcesom i osiągnięciom – dodał.

Kierując słowa uznania do tegorocznych stypendystów, prezydent apelował do uczniów aby nie spoczywali na laurach i nadal się kształcili i rozwijali.

– W recytowanym w dniu dzisiejszym wierszu padły słowa, „Szkoła jest dla ludzi, Chociaż uczeń w niej się trudzi”. Ja widać Wasz trud się opłacał i jestem przekonany, że jeszcze nie raz będziecie czerpać z niego satysfakcję i czuć dumę. Dzisiaj ja, Wasi rodzice i nauczyciele z dumą patrzymy na Wasze osiągnięcia i sukcesy. Życzę Wam jeszcze lepszych wyników w nauce na koniec roku! Pozostałych uczniów zachęcam do pracy i dorównania swoim kolegom, bo jak widać, warto. Wszystkim stypendystom jeszcze raz serdecznie gratuluję – mówił prezydent.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przyznała uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych pomoc materialną o charakterze motywacyjnym o łącznej wysokości 83.200 zł. Stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  uzyskało łącznie 385 uczniów.