Aktualności

Zakończona kolejna inwestycja drogowa

W dniu dzisiejszym Prezydent Jarosław Górczyński poinformował o zakończeniu prac związanych z realizacją  I etapu  inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie ulicy Rzeczki.

– Jest to najdroższa inwestycja drogowa w mieście, gdyż realizacja tego odcinka to wartość ponad 7 mln 400 tys. zł – mówił Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. – Cieszy mnie fakt, że udało się zakończyć realizację tego zadania jeszcze w grudniu zeszłego roku.  W roku obecnym natomiast chcemy zrealizować II etap tej inwestycji i dokończyć  prace remontowo-budowlane na odcinku drogi od „ogródków działkowych” do skrzyżowania z ulicą Siennieńską – dodał prezydent.

Obecnie w ramach inwestycji I etapu wykonano następujący zakres robót:

 • rozbudowa ul. Rzeczki o długości – 1.078,00 mb,
 • przebudowa ul. Kraszewskiego – 137,33 mb,
 • przebudowa ul. Iłżeckiej – 221,72 mb,
 • budowa ścieżki rowerowej
 • budowa chodnika
 • budowa 4 zatok autobusowych
 • rozbudowa skrzyżowania ulic: Rzeczki, Kraszewskiego z Iłżecką wraz z budową sygnalizacji świetlnej,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa sieci energetycznych,
 • przebudowa urządzeń teletechnicznych,
 • przebudowa sieci gazowej.

– Ta część miasta oblegana jest przez pieszych, rowerzystów, a także osoby uprawiające biegi, gdyż sąsiedztwo lasów jest ulubionym terenem dla aktywnie uprawiających sport, stąd też obecna infrastruktura jest wielkim udogodnieniem dla tych osób – mówił prezydent – natomiast wybudowane skrzyżowanie świetlne wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa mieszkańców tej części miasta.

Rzeczki są fragmentem obwodnicy miejskiej, która nadal jest w planach i w realizacji, jak podkreślił prezydent ta koncepcja nadal obowiązuje i obecnie gmina wykupuje grunty na odcinku ulicy Siennieńskiej i Bałtowskiej, skrzyżowanie do Samsonowicza, jednak realizacja tej inwestycji to kolejne lata.

Marek Giemza, radny Rady Miasta podziękował Prezydentowi za realizację I etapu inwestycji, na której w szczególności zależało mieszkańcom tej części miasta. Wyraził również zadowolenie, że kolejna cześć inwestycji będzie realizowana już w tym roku.