Aktualności

“Biała Wstążka”

Już po raz kolejny Gmina Ostrowiec Świętokrzyski włączyła się  w kampanię pod hasłem „Biała Wstążka”. 24 listopada odbyła się konferencja poświęcona tej tematyce. Organizatorem ostrowieckich wydarzeń byli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na czele z Joanną Pikus, a patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński.

„Biała wstążka” to największa kampania na świecie, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Tegoroczna edycja odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Przemoc wobec kobiet nie zostanie przezwyciężona bez edukacji mężczyzn w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz aktywnego włączenia się mężczyzn w walkę z przemocą wobec kobiet.

Na konferencji poruszone zostały tematy związanie z realizacją zadań własnych samorządów wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zjawisko samej przemocy domowej. Prelegentem był konsultant Wojewódzki ds. Przeciwdziałania Przemocy Grzegorz Trapcia.

– Nie przypominam sobie, żeby w poprzednich edycjach akcji było tak uroczyście i żeby była taka frekwencja. – mówi Prezydent  Jarosław Górczyński. – Chcę podziękować wszystkim przedstawicielom firm, stowarzyszeniom, placówkom oświatowym. Idea „Białej wstążki” jest niezwykle ważna. Frustracja społeczeństwa powoduje, że w różnych domach rożnie się dzieje i nie do końca dobrze. Bardzo się cieszę, że w Ostrowcu Świętokrzyskim powstał tak silny zespół, który będzie pomagać ofiarom przemocy. W wielu miejscach, wiele kobiet przeżywa koszmar, ale boją się lub nie wiedzą gdzie zgłosić się tym problemem. Uświadamianie jest niezwykle ważne. Wiem, że właśnie dzięki Wam wiele ostrowczanek na nowo uwierzyło w siebie, postanowiły zawalczyć o swoją godność i przyszłość swoją, ale także swoich rodzin. Równie ważnym aspektem prowadzonych przez Państwo działań jest pokazywanie, że mężczyźni też wspierają kobiety i mogą sprzeciwiać się stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka będąca symbolem Kampanii zobowiązuje nas do mówienia o tym problemie. Musimy zrobić wszystko, ażeby powstrzymać falę przemocy, na którą często patrzą niewinne dzieci, ucząc się i chłonąc wzorce, które jeśli tego nie przerwiemy, będą powtarzać w dorosłym życiu.