Aktualności

Święto osób niewidomych i niedowidzących

Dzień 15 października to święto wszystkich osób niewidomych i niedowidzących – święto „Białej Laski”. Ustanowienie tego święta jest szczególnym świadectwem zmian, jakie dokonują się w świadomości współczesnego społeczeństwa, dla którego godność jest źródłem prawa każdego człowieka.

Prezydent Jarosław Górczyński na ręce Pani Doroty Wójcik – Prezesa Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Ostrowcu Świętokrzyskim, złożył  moc gorących życzeń wszystkim, którzy angażują się w działalność na rzecz znoszenia barier społecznych oraz inicjują działania służące aktywizacji osób niepełnosprawnych.

-Święto „Białej Laski”  to czas, aby zwrócić uwagę, że wśród nas żyją ludzie dla których codzienność to pokonywanie przeszkód często niezauważalnych przez osoby widzące – powiedział Prezydent. – Słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy mimo swej dysfunkcji czerpią z życia to co najlepsze dając wspaniały przykład, jak z godnością i pogodą ducha pokonywać nie tylko bariery architektoniczne, ale i mentalne. Państwa obecność w naszym społeczeństwie jest czymś bardzo ważnym.  To dzięki Wam czerpiemy z tych wartości, jakie niesiecie przez życie, z godnością przyjmując swoją niepełnosprawność, która nie stoi na przeszkodzie  w dążeniu do realizacji Państwa marzeń oraz pragnień. Dajecie Państwo świadectwo, że chcieć to móc.

-Życzę zatem Państwu dużo wytrwałości i pomyślności w urzeczywistnianiu swoich planów i marzeń oraz podążania naprzód, wbrew własnym słabościom. Niech każdy dzień otacza Państwa ciepłem, bliskością i przyjaźnią, która pozwoli zapomnieć o troskach dnia codziennego – dodał Prezydent Jarosław Górczyński.