Aktualności

Podziękowania dla organizacji pozarządowych

W dniu 24.10.2017 r. w Galerii Fotografii odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu uczestniczyło 55 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Głównym celem spotkania było konsultowanie propozycji organizacji w sprawie Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2018-2019.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania Programu współpracy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w latach 2016-2017, którego głównym celem jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

– Z roku na rok jest coraz więcej organizacji, które działają dla dobra mieszkańców naszego miasta i chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy poświęcają swój czas i energię dla innych – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński. – To znaczy, że jest chęć, potencjał i siła, a to jest z korzyścią dla naszej lokalnej społeczności.

Łączna kwota przekazana przez Gminę Ostrowiec Św środków na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017 wyniosła 4.440,807,65 zł.

-W  2017 roku, kwota przekazana na realizację zadań publicznych wyniosła 2 339,827 zł i jest ona wyższa o ponad 100% w porównaniu, na przykład do roku 2011, w którym organizacje na realizację swoich zadań otrzymały  1.204.555,28 zł – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.

Za wzorową realizację zadań publicznych w latach 2016-2017 dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego –Prezydent Miasta wręczył przedstawicielom organizacji pozarządowych podziękowania  w postaci pamiątkowych dyplomów. Podkreślając jednocześnie, że poprzez swoją pracę i zaangażowanie wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta, stwarzając jednocześnie warunki do aktywności społecznej. Zapowiedział również wystarczającą ilość środków na realizację zadań w roku 2018.

W dalszej części spotkania Prezydent Miasta otrzymał od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odznaczenie za współpracę oraz niesłabnący zapał i realizację zadań publicznych wpływających na poprawę jakości życia naszego lokalnego społeczeństwa.