Aktualności

Pożegnanie wakacyjnego sezonu

Prezydent Jarosław Górczyński przyjął zaproszenie od członków Ostrowieckiego Stowarzyszenia Głuchych “Nad Kamienną” oraz  Stowarzyszenia Niepełnosprawność bez barier “OPIEKUNEK” na uroczystość pożegnania  wakacyjnego sezonu.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w leśniczówce „Zwierzyniec” gdzie stawili się w licznym gronie zarówno członkowie stowarzyszeń jak i zaproszeni goście, a w śród nich znaleźli się między innymi radna powiatowa Agnieszka Rogalińska oraz radna miejska Marta Woźnicka-Kuzdak. Wszystkich przybyłych powitał prezes Stowarzyszenia Głuchych “Nad Kamienną” – Norbert Miętkiewicz.

Spotkaniu towarzyszyło integracyjne biesiadowanie przy ognisku, które przebiegało w atmosferze radości i wzajemnej życzliwości, a Prezydent Jarosław Górczyński obdarował wszystkich uczestników drobnymi upominkami.

Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych “Nad Kamienną” działa od trzech lat, a jego celem jest jednoczenie osób z niepełnosprawnością mowy i słuchu, a także zwrócenie uwagi na ich problemy, z którymi borykają się każdego dnia oraz wskazanie skutecznych sposobów ich rozwiązania.

Napotykając w życiu codziennym na bariery komunikacyjne i chcąc je zminimalizować, członkowie Stowarzyszenia w swojej siedzibie prowadzą również bezpłatne warsztaty z zakresu języka migowego dla chętnych osób.