Aktualności

Poświęcenie sztandaru szkoły

Znakomita uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Felińskiego. Było to poświecenie sztandaru szkoły, którego dokonał Ks. Biskupa Krzysztof Nitkiewicz oraz ślubowanie klas pierwszych. Własny sztandar, z napisem Bóg, Honor, Ojczyzna to piękny symbol w którym uczniowie szkoły mogą odnaleźć ponadczasowe wartości, definiujące uporządkowanego etycznie i moralnie człowieka.

Sztandar ten jest dla nas widzialnym znakiem i drogowskazem, byśmy nie poprzestawali na tym co łatwe, przyjemne i proste. Swoim majestatem i pionową postawą wskazuje nam cel naszego istnienia– niebo, to, że zawsze mamy iść wzwyż. -pięknie podsumowała uroczystość dyrektor szkoły siostra Zofia Kuska. Niech dzisiejsza uroczystość, przeżywana w gronie tak zacnych i czcigodnych Gości na długo pozostanie w naszej pamięci oraz wzbudzi w nas wszystkich pragnienie jeszcze większej troski i zaangażowania w trud wychowania młodego pokolenia na prawdziwych patriotów oraz ludzi autentycznej wiary.

Obecny na uroczystości prezydent Jarosław Górczyński podkreślił swój szacunek dla pracy jaką wykonuje dyrekcja i kadra pedagogiczna szkoły.

Jestem pod wrażeniem pasji z jaką uczniowie podeszli do dzisiejszego święta. Pięknie odśpiewany, pełen Hymn Polski, na długo pozostanie w pamięci osób biorących udział w uroczystościach. Liczba zaproszonych gości, którzy pojawili się tak na mszy, jak i na części oficjalnej to również dowód na to, że szkoła cieszy się niezwykłą renomą.