Aktualności

Dotacja dla ostrowieckiej parafii

W dniu wczorajszym Prezydent Jarosław Górczyński uczestniczył w uroczystym zakończeniu prac konserwatorskich przy naprawie sygnaturki na dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prace konserwatorskie zostały dofinansowane kwotą 25.000 zł z dotacji przekazanej przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i przeznaczone na wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z naprawą sygnaturki na dachu kościoła.

– Piękna chwila dla parafian kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Denkowie. Zakończył się remont zabytkowej sygnaturki kościelnej, tak charakterystycznej dla ostrowieckiego krajobrazu. Cieszę się, że jako miasto mogliśmy wesprzeć remont Niemniej jednak największe podziękowania należą się parafianom oraz osobom mocno zaangażowanym w ten projekt. Niezastąpiony ks. Adam Gucwa, Leszek Pasek, Zbigniew Pękala, Stanisław Choinka i wiele, wiele innych osób dla których to miejsce to nie tylko mury, ale również piękne wspomnienia i historia – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.

Murowany kościół w stylu barokowym został wzniesiony na początku wieku XVIII w miejscu drewnianej świątyni z 1581r. i ufundowany został przez dziedziców Bodzechowa Kacpra i Annę Siemianowskich. W roku 1807 hrabia Małachowski ufundował dzwonnicę i zakrystię, natomiast w 1904 roku budynek kościoła został przedłużony, dobudowano również 2 boczne kaplice nadając świątyni kształt krzyża łacińskiego. Budynek kościoła skrywa cenne wyposażenie wpisane do rejestru zabytków ruchomych. Ze względu na swoją wartość historyczną i artystyczną oraz liczne zabytki ruchome kościół należy do najcenniejszych obiektów zabytkowych w naszym mieście.

Udzielenie przez Gminę dotacji pozwoliło na zabezpieczenie konstrukcji dachu i budynku przed dalszym niszczeniem oraz ochroniło wystrój i wyposażenie kościoła, które poddane było gruntownej renowacji i odnowieniu w latach 2007-2013 również przy współudziale Gminy (dotacja udzielona w 2012r. na renowację ścian wewnętrznych).