Aktualności

Miejskie ćwiczenia „Akwedukt 2017”

„W wyniku załamania pogody i gwałtownych burz z wyładowaniami atmosferycznymi jakie przeszły nad Ostrowcem Świętokrzyskim w nocy z 20/21 sierpnia 2017 roku, uszkodzona została infrastruktura krytyczna (sieć urządzeń energetycznych) zasilająca system Miejskich Wodociągów i Kanalizacji….”. To przykładowa hipotetyczna sytuacja, która nie wydarzyła się w naszym mieście, a dotyczyła przeprowadzonych w dniu dzisiejszym miejskich ćwiczeń pod nazwą „Akwedukt 2017”.

W ramach ćwiczeń Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zwołał Miejski Zespół Kryzysowy, który  przećwiczył całe przykładowe zdarzenie. W skład Zespołu weszli Łukasz Witkowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zastępca Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Zdzisław Foremniak – Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., Andrzej Kaniewski – Komendant Straży Miejskiej, Jerzy Mróz – Członek Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Jacek Budzeń i Stefan Suska – Zarządzanie Kryzysowe Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec – Wiceprezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z. o.o., Bartosz Pastuszka – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z. o.o., Łukasz Dybiec – Dyrektor Zakładu Usług Miejskich, Marek Zugaj – Przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A.- Rejon Energetyczny Ostrowiec Świętokrzyski.

Na początku spotkania prezydent przywołał sytuacje kryzysowe jakie miały miejsce w naszym w kraju, gdzie różne zjawiska atmosferyczne pokazały, że należy się  przygotowywać na różne scenariusze. Stąd zapadła decyzja aby w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim przygotować się na ewentualną okoliczność lokalnego zagrożenia i podjęto decyzję o przeprowadzeniu ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

– Przypomnę co zdarzyło się w naszym kraju na pomorzu gdzie miejscowość Rytel jest już od kilkunastu dni odcięta od świata i ludzie nie mają prądu, co powoduje olbrzymie perturbacje dla życia tej lokalnej społeczności – powiedział prezydent Jarosław Górczyński. – Stąd aby się zabezpieczyć dzisiaj zostają przeprowadzone ćwiczenia dotyczące takiej symulacji, co by się zadziało w przypadku braku energii elektrycznej i jaki to miałoby wpływ na dostawę wody dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – dodał Prezydent.

Skuteczne zarządzanie kryzysowe to umiejętne wykorzystanie zasobów ludzkich, procedur i posiadanych technologii jakie są w dyspozycji danej jednostki.

– W czasie, gdy jesteśmy narażeni na zagrożenia ważnym elementem jest przygotowanie służb oraz ludności do postępowania w razie wystąpienia realnego zagrożenia. Najlepszym miernikiem sprawdzenia prawidłowości służb są ćwiczenia. Przeprowadzenie ćwiczeń na terenie naszego miasta ma bardzo ważny aspekt, a mianowicie sprawdzenie podejmowanych decyzji w konkretnych sytuacjach. Przeprowadzanie ćwiczeń a tym samym zapoznanie się z procedurami jak i zasobami umożliwia w razie potrzeby podejmowanie trafnych decyzji – powiedział Prezydent

Dzisiejsze symulacje, które zostały przeprowadzone to zagrożenie braku dostaw wody dla mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego spowodowane awarią systemu dostarczania wody.

W ramach przeprowadzonego zadania, osoby wchodzące w skład miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego po zapoznaniu się z hipotetyczną sytuacją udali się na miejsce zdarzenia celem koordynacji dalszych działań w terenie.

Niezwłocznie przystąpiono do realizacji zadań mających na celu likwidację zagrożenia braku dostaw wody dla mieszkańców miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W tym celu uruchomiono stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy 250 kVA, umożliwiający awaryjne zasilanie Pompowni Wody na Ujęciu Wody w Kątach Denkowskich, dzięki któremu możliwe było zasilanie w wodę miejskiej sieci wodociągowej oraz przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 80 kVA, umożliwiający zasilanie studni głębinowej Nr 18, z której woda dostarczana jest do Pompowni.

Równocześnie przystąpiono do usuwania skutków awarii w celu szybkiego przywrócenia stanu pierwotnego, umożliwiającego powrót do zasilania Ujęcia Wody w Kątach Denkowskich dwoma liniami kablowymi o mocy 15 kV, w które jest ono wyposażone.

Po zakończeniu akcji przejechano na ulicę Żeromskiego gdzie podłączono agregat prądotwórczy do przepompowni ścieków.

Przeprowadzone ćwiczenie stworzyło możliwość praktycznego sprawdzenia obowiązujących procedur przewidzianych do realizacji w sytuacji kryzysowej oraz czasów realizacji podmiotów zaangażowanych w realizację zadania jak i przygotowanie pracowników poszczególnych jednostek, w tym przypadku pracowników Urzędu Miejskiego, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiej Energetyki Cieplnej, Straży Miejskiej, Zakładu Energetycznego oraz Zakładu Usług Miejskich.

Organizowane tego rodzaju ćwiczenia i szkolenia przyczyniają się do współpracy podmiotów uczestniczących podczas wystąpienia zagrożenia, a tym samym skoordynowania ich działań.