Aktualności

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Dzisiaj w ostrowieckim magistracie odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą „Bezpieczni w domu, bezpieczni w pracy”. Celem realizacji zadania jest zapoznanie 80 pracowników Urzędu Miasta i Spółek Gminnych z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej, co przełoży się na szybsze reagowanie w stanach zagrożenia życia.

– Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia jest umiejętnością kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie – mówił Prezydent Jarosław Górczyński. – Lepiej aby nikt z nas nie potrzebował tej pomocy oraz nie znalazł się w sytuacji, w której należy jej udzielić, jednak ważnym jest abyśmy byli przygotowani i przeszkoleni w tej dziedzinie. Zarówno w Urzędzie Miasta jak i innych podległych jednostkach pracują w większości mieszkańcy naszego miasta, interesanci odwiedzający te instytucje również są mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego, to z myślą o nich i dla ich dobra zorganizowane zostały te szkolenia dzięki którym będziemy mogli sprawnie i fachowo poradzić sobie w sytuacji wymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie organizowane zostało w formie pojedynczego spotkania, a przystępna jego forma pozwoliła na opanowanie przez jego uczestników, wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

Program zajęć uwzględnił wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia. Pracownicy przećwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, a także nabyli umiejętności opatrywania ran, unieruchamiania kończyn po urazie, wykorzystania pozycji bezpiecznej itp.

– Aktualizacja wiedzy z pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Urząd Miasta jest piątą jednostką, w której zrealizowane zostało szkolenie w ramach zawartej z gminą umowy. Z przeprowadzonych ankiet oraz rozmów z uczestnikami szkoleń wynika, że takie zajęcia są niezbędne, gdyż większość osób nie posiada odpowiedniej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dlatego też cieszymy się, że prezydent zdecydował się na przeprowadzenie tego typu szkoleń wśród pracowników Urzędu Miasta i Spółek Gminnych – mówiła Beata Barska, starszy ratownik PCK.