Aktualności

Wsparcie dla ostrowieckich spółdzielni mieszkaniowych

W dniu dzisiejszym w ostrowieckim magistracie podpisano umowę pomiędzy Gminą Ostrowiec świętokrzyski, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Krzemionki” oraz Ostrowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową, na realizację projektu inwestycyjnego. W ramach zawartej umowy zostanie zrealizowane: kompleksowa modernizacja parku na terenie osiedla XXV- lecia, nowe parkingi, siłownie i place zabaw na terenie osiedla Rosochy.

– Podjęliśmy się pilotażowego projektu polegającego na tym, że z puli pieniędzy unijnych wydzieliliśmy część środków finansowych dwóm spółdzielniom mieszkaniowym- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, – W ramach dobrej współpracy z zarządami spółdzielni mieszkaniowych OSM i „Krzemionki” możemy zrealizować taki projekt. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. Spółdzielnie mieszkaniowe mają tereny, których są właścicielami, ale przecież tam mieszkają mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Z dużej puli pieniędzy jakie otrzymało nasze miasto na rozwój i inwestycje wydzieliliśmy fundusze dla Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”. Obie spółdzielnie otrzymają po 800 tysięcy złotych. Dziękuje Panu naczelnikowi Dominikowi Smolińskiemu i jego pracownikom za napisanie dobrych wniosków dzięki, którym dzisiaj możemy podpisać umowy partnerskie między miastem, a spółdzielniami mieszkaniowymi.

Serdeczne podziękowania za wsparcie, na ręce prezydenta, złożyła prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” Barbara Przelazły.

– Również serdecznie dziękuję za tak znaczną pomoc finansową – mówi prezes Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Zaręba – Całość przeznaczymy na rewitalizacje parku znajdującego się na terenie osiedla XXV- lecia. – Powstanie tam nowa fontanna, place zabaw, tereny zielone, boisko, siłownia. Park zyska nowy wygląd. Teren ma już wartość historyczną i warto o niego zadbać.

Tak dobra współpraca miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi to ewenement na skalę kraju.

„PROJEKT Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” zrealizowany zostanie do dnia 30.09.2021. Wartość projektu to 34 853 239,46 zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadnia:

 • Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi
 • Przebudowa ulicy Stanisława Brody
 • Zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych
 • Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej
 • Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu
 •  Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem
 • Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu Częstocice
 • Modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku Kina Etiuda oraz adaptacja pomieszczeń  na Centrum Tradycji Hutnictwa.
 • Ogród Zdrowia na Osiedlu Ogrody
 • Rewitalizacja parku w Osiedlu XXV-lecia – zadanie OSM
 • Budowa parkingu na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. oraz remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św., Budowa placu zabaw w rejonie budynków nr 31 – 34 na os. Rosochy oraz budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25 – 27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św. – zadnie SMK