Aktualności

Zarząd ZMP w Ostrowcu Świętokrzyskim

W piątkowe popołudnie w ostrowieckim ratuszu prezydent Jarosław Górczyński gościł prezydentów i burmistrzów polskich miast wchodzących w skład zarządu Związku Miast Polskich. Ostrowiec Świętokrzyski tego dnia odwiedziło 24 prezydentów oraz burmistrzów m.in. takich miast jak: Gliwice, Poznań, Sopot czy Lublin, a wszystko za sprawą obrad ZMP, które odbyły się tego dnia w naszym mieście. Na wstępie obrad przybyłych gości przywitał Prezydent  Jarosław Górczyński przybliżając im historię miasta.

– Jest wiele tematów, które dotykają samorządy i nie zawsze te tematy są poruszane w Warszawie – mówi prezydent Jarosław Górczyński.- Wymiana doświadczeń i wspólne działanie w ważnych dla samorządów sprawach jest niezwykle istotne. Cieszę się, że właśnie Ostrowiec świętokrzyski będzie tym miejscem gdzie poruszone zostaną bardzo ważne dla nas wszystkich kwestie.

Na posiedzeniu przyjęto pakiet projektów ustaw stabilizujących finanse JST, nad którymi pracowali od początku roku specjaliści z miast członkowskich ZMP zajmujący się finansami. Zmiany dotyczą projektów ustaw: o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o samorządzie gminnym, o kosztach sądowych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynacja podatkowa.

 

W porządku obrad znalazło się przede wszystkim:

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu w Serocku.

2. Omówienie bieżącej sytuacji w zakresie zmian dot. samorządu terytorialnego.

3. Omówienie stanu prac nad zmianami statusu nauczyciela i systemu finansowania oświaty.

4. Przedstawienie i przyjęcie pakietu ustaw stabilizujących finanse JST (projekty ZMP).

5. Zaopiniowanie projektów ustaw:

a) o zmianie ustawy o finansach publicznych (MRiF),
b) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Nowoczesna),
c) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (KUKIZ’15),
d) o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Nowoczesna),
e) o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (MRiF) (cd).

6. Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

a) MEN ws. organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,
b) MEN ws. praktycznej nauki zawodu,
c) MZ zm. rozp. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

7. Omówienie planowanej kampanii medialnej.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla dyrektora Biura.

9. Przyjęcie uchwał w sprawach członkowskich.

10. Korespondencja do rozpatrzenia.

11. Sprawy wniesione.

Na zakończenie obrad w poczet miast członkowskich ZMP przyjęto 7 nowych miast: Przedbórz, Krosno, Wodzisław Śląski, Biała Piska, Krynica Morska, Ustrzyki Dolne, Mielno.