Aktualności

Nadwyżka budżetowa na koncie ostrowieckiego samorządu

Podczas konferencji prasowej prezydent Jarosław Górczyński wspólnie ze skarbnikiem Elżbietą Pichór poinformowali, że  dochody gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ubiegłym roku wyniosły 231, 5 miliona złotych, natomiast wydatki 208,9 miliona złotych, co daje nadwyżkę, wynoszącą  20 milionów  755 tysięcy 767 złotych.  Za zaoszczędzone pieniądze władze miasta chcą przeprowadzić dodatkowe inwestycje i spłacić część kredytów.

– Ponad 7 milionów złotych przeznaczymy na spłatę kredytów między innymi za budowę hali  sportowej, ulic Zagłoby, Hubalczyków,  Dobrej, kanalizacji ulicy Denkowskiej, rewitalizację Środmieścia i Parku Miejskiego. Dzięki temu, że spłacimy kredyty, zaoszczędzimy 120 tysięcy złotych, a to już na przykład remont ulicy Staszica. Zaoszczędzone pieniądze, zostaną w jednej trzeciej przeznaczone na spłatę wcześniejszych zobowiązań – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.

– W historii ostrowieckiego samorządu nie było roku,  w którym byłaby tak potężna nadwyżka środków finansowych – mówi Jarosław Górczyński, prezydent miasta. – Została wypracowana wysiłkiem wszystkich pracowników Urzędu Miasta, spółek i jednostek gminnych. Jest efektem  racjonalnego gospodarowania naszym wspólnym majątkiem. Przez ostatnie dwa lata nie podwyższaliśmy podatków od nieruchomości. W tym roku  zaproponowaliśmy też obniżkę podatków od środków transportu. Ta sytuacja pokazuje, że nasze działania przynoszą efekty.

Jak wyjaśnia Elżbieta Pichór, skarbnik gminy, na nadwyżkę składają się przede wszystkim dywidenda z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”, którego gmina jest udziałowcem, mniejsza niż zakładano kwota środków wypłacanych nauczycielom, duże oszczędności w płacach budżetowych, a także mniejsze koszty utrzymania zimowego dróg.