Aktualności

Spotkanie noworoczne Rady Osiedla Kuźnia

Na czwartkowe uroczyste spotkanie Rady Osiedla Kuźnia, zaproszonych zostało wielu gości reprezentujących władze samorządowe i spółki miejskie. Spotkanie otworzył przewodniczący RO i Radny Miejski Paweł Celebański. Prezydent Jarosław Górczyński  korzystając z okazji złożył zebranym serdeczne życzenia noworoczne oraz streścił swoje najnowsze decyzje, zakończone inwestycje i plany na kolejny rok, zwłaszcza te odnoszące się do osiedlowych ulic i terenów zielonych, zlokalizowanych w obrzeżach osiedla Kuźnia.

Głos zabrały również Radne Powiatowe KWWJG, Halina Sławek i prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Agnieszka Rogalińska, przyłączając się do życzeń prezydenta i chwaląc dobrą pracę Rady. Na koniec, dalszą chęć dobrej  współpracy podkreślił prezes OTBS Piotra Dasios, zapewniając, że wyremontowanym budynku spółki, znajdzie się godne miejsce dla działalności członków Rady Osiedla.