Aktualności

Premiera monografii parafii Świętego Michała

W niedzielne popołudnie na Sali kina Etiuda, odbyła się premiera niezwykłej książki. „Parafia Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim 1614 – 2016” to obszerna monografia opisująca losy nie tylko samego kościoła, ale również mieszkańców okolicznych miejscowości, na tle burzliwej historii całego kraju.

Uroczystość rozpoczęła się występem lokalnego chóru „Świętokrzyskie Bemolki” z Państwowej Szkoły Muzycznej I – stopnia. Następnie po przywitaniu gości przez faktycznego nomen omen całego wydarzenia, księdza Rafała Jana Sarwę, rozpoczęła się część naukowa, streszczająca kolejne rozdziały przez autorów publikacji.

Parafia w Ostrowcu w okresie przedrozbiorowym – ks. dr Marek Kozera (WZPiE KUL JP II w Stalowej Woli).

Patroni parafii w Ostrowcu w okresie przedrozbiorowym – prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (UJ, Kraków).

Parafia św. Michał Archanioła w Ostrowcu w okresie niewoli narodowej – dr Piotr Sławiński (AP, Sandomierz).

Rozbudowa kościoła parafialnego w Ostrowcu Kieleckim w okresie międzywojennym – ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJPII, Kraków.)

Represje władz państwowych wobec parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 1945-1989 – ks. dr Piotr Tylec (BD, Sandomierz)

Na zakończenie podziękowania złożył prezydent Jarosław Górczyński, podkreślając wkład kolegiaty w losy naszego miasta, oraz zapowiadając dalsze wsparcie tego jednego z najważniejszych zabytków architektonicznych Ostrowca Świętokrzyskiego.