Aktualności

Nowy sprzęt w Zakładzie Usług Miejskich

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim wzbogacił się o nowy sprzęt służący głównie do sprzątania miasta. Dzięki temu porządki będą przebiegać sprawniej i efektywniej.

– ZUM jako firma jest ważnym narzędziem w gospodarce komunalnej dla mieszkańców naszego miasta, stąd moja szczególna uwaga i troska o ten zakład – mówi Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. ZUM spełnia podwójną rolę. Z jednej strony dba o porządek w mieście, a z drugiej wspiera osoby bezrobotne gdyż jest pewna grupa osób, która nigdzie nie znajduje zatrudnienia i jedynie w Zakładzie Usług Miejskim mogą przepracować do osiągnięcia wieku emerytalnego. Cieszę się, że Pan dyrektor Łukasz Dybiec i Pan dyrektor Dariusz Staruch bardzo sprawnie reagują na wszystkie zalecenia ze strony miasta. Wsparcie ze strony Urzędu Miasta pozwoliło na zakup nowego sprzętu. Część pieniędzy pochodzi także ze środków własnych ZUM. Dzięki nowemu sprzętowi pracownicy będą mogli szybciej reagować na sprzątanie czy też usuwanie awarii i usterek. Zakład Usług Miejskich wchodzi w pełen profesjonalizm co będzie widać na ulicach miasta, a szczególnie na ulicach należących do gminy. Miniony rok był dobry dla ZUM-u, a wykonywane prace przebiegały sprawnie i na czas.

Kwota jaką otrzymał ZUM na nowy sprzęt to 200 tysięcy złotych plus środki własne zaoszczędzone w trakcie 2016 roku.W mieście stale przybywa terenów zielonych i nowoczesny sprzęt do ich pielęgnacji staje się niezbędny.

Dyrektor Dybiec poinformował, że doposażenie ZUM w nowy sprzęt było możliwe dzięki dotacjom uzyskanym od gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

– Chcemy się rozwijać i wykonywać nasze zadania szybciej i lepiej. Chcemy większość prac wykonywać mechanicznie i dlatego zostały zakupione nowe maszyny i elektronarzędzia – powiedział Dyrektor Łukasz Dybiec. Nowe maszyny przeszły już próby techniczne i niebawem zobaczymy je na ulicach naszego miasta.

ZUM odpowiada za utrzymanie porządku na miejskich drogach i pasach zieleni a zakupione urządzenia posłużą do usprawnienia realizacji prac. ZUM dba o porządek terenów stanowiących zasób Zakładu Usług Miejskich, o łącznej powierzchni ponad 20 ha, a także na terenach stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski podlegających utrzymaniu przez Zakład o powierzchniach:

  • ok. 45 ha parków i zieleni urządzonej ( w tym Park Miejski i 15 placów zabaw);
  • ok. 53 ha zieleni pasów drogowych ulic gminnych.

Duża część z zakupionych sprzętów komunalnych przeznaczona jest do prowadzenia prac polegających na letnim i zimowym utrzymaniu chodników ulic gminnych o powierzchni ok. 20 ha. Dodatkowo wykonywane są zadania mające na celu utrzymanie i porządkowanie około 30 ha powierzchni terenów niezagospodarowanych.