Aktualności

Wyłoniono zwycięzcę

Dziś zebrała się komisja konkursowa, która wybrała projekty witaczy miejskich. Konkurs na ten element architektury, witający kierowców na drogach wjazdowych do miasta, został ogłoszony decyzją Prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Dotychczasowe witacze, mocno już zostały dotknięte zębem czasu i źle reprezentowały miasto z ambicjami, które przechodzi liczne zmiany gospodarcze, społeczne i estetyczne.

Wszystkie złożone prace zostaną oficjalnie zaprezentowane 14 grudnia o godzinie 9:00 w Biurze Wystaw Artystycznych. Przyznana została jedna nagroda główna, oraz dwa wyróżnienia, które osobiście wręczone zostaną przez Prezydenta.

 „Zapraszam wszystkich mieszkańców miasta na wystawę i obejrzenie nie tylko wygranej, ale wszystkich prac konkursowych. Może się wydawać, że witacz, to mały, nieistotny element, ale trzeba mieć świadomość, że jest on zarazem pierwszym wrażeniem jakie robi Ostrowiec Świętokrzyski na przyjezdnych, lub tylko przejeżdżających. Dla nas mieszkańców, również miłym uczuciem będzie wracając z podróży wypatrywać charakterystycznego znaku, który sugeruje, że dotarliśmy do domu.”