Aktualności

Nagrody wręczone

W Biurze Wystaw Artystycznych ogłoszono zwycięzcę konkursu na „Witacz” Ostrowca Świętokrzyskiego. I nagrodę w wysokości 10 tys. zł zdobył artysta plastyk Marcin Jedlikowski.

Na organizowany przez Prezydenta Miasta p. Jarosława Górczyńskiego konkurs wpłynęło 13 prac. Były wśród nich oryginalne w swej stylistyce i formie ciekawe projekty odwołujące się ściśle do hutniczego charakteru miasta czy jego herbu.  Z tych projektów, Komisja Konkursowa dokonała wyboru kierując się nie tylko samą oryginalnością pomysłu, ale  także jego funkcjonalnością
i efektywnością kosztową.

– Zwycięska praca oddaje najpełniej założenia konkursu, dlatego też przez wszystkich członków Komisji Konkursowej została oceniana najwyżej – powiedział na uroczystości prezydent Jarosław Górczyński. Oryginalność w wykorzystaniu herbu miasta, połączenie go z prostotą wykonania bryły ale i charakterystycznymi kolorami miasta dają jasny i rzucający się w oczy „witacz”. Ponadto, zwycięski projekt daje solidne podstawy do opracowania systemu identyfikacji miasta, co nie pozostaje bez znaczenia w prowadzonych przeze mnie działaniach na rzecz Ostrowca Świętokrzyskiego i poprawy jego estetyki.

Zdecydowano także o przyznaniu dwóch wyróżnień. Otrzymali je panie: Iga Mazur z Myszkowa i Patrycja Jędra z Policznej (praca zespołowa) oraz pan Dawid Celek z Wrocławia. Pierwszy z wyróżnionych projektów zakłada nową formę „witacza”, a przede wszystkim niejako gotową paletę innych elementów wizualizacyjnych i małej infrastruktury miejskiej. W ocenie komisji jednak sam „witacz” i jego charakterystyczne elementy byłyby mało widoczne przy drogach wjazdowych. Drugi projekt, któremu nie można odmówić oryginalności i czytelności przekazu, zdaniem komisji byłby bardzo trudy do zrealizowania z uwagi choćby na zakładaną w projekcie. Ponadto, w opinii członków Komisji, nie oddaje on charakterystyki miasta i brak mu elementów, które w sposób jednoznaczny można z naszym miastem skojarzyć.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk prezydenta dyplomy i drobne upominki. Autorom wszystkich prac bardzo dziękujemy, a nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!