Aktualności

Nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli

To już drugi rok, kiedy wspólnie z Państwem obchodzę Dzień Edukacji Narodowej. To wyjątkowy czas, nie tylko na życzenia, podziękowania, gratulacje z okazji przyznanych odznaczeń i medali, ale także i na podsumowanie wszelkich działań w obszarze ostrowieckiej oświaty – powiedział na wstępie swojego wystąpienia Prezydent Jarosław Górczyński.

Następnie Prezydent wspomniał o wprowadzonych, z myślą o ostrowieckich uczniach, dodatkowych lekcjach z języka angielskiego we wszystkich klasach gimnazjalnych, sfinansowanych certyfikatach z języków obcych dla 129 gimnazjalistów, a także o zwiększonych o 100% wysokości stypendiach wypłacanych za wyniki osiągane w nauce i sporcie oraz dodatkowych zajęciach sportowych we wszystkich szkołach w piątki i soboty.

Podczas uroczystości wręczone  zostały 41 nauczycielom nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej, dydaktycznej i wychowawczej.

Ważnym punktem programu były nagrody specjalne w postaci dodatków motywacyjnych, które Prezydent przyznał dziewięciu nauczycielom za podejmowanie dodatkowych i powierzonych zadań oraz zaangażowanie się w ich realizację.

Wszystkie działania, które udało się zrealizować w oświacie nie byłyby możliwe do zrealizowania bez pomocy nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli. Szanuję Państwa zaangażowanie i dlatego w tym roku zainicjowałem nową formułę finansową, doceniając Was, gdyż bez Was nie byłoby sukcesów naszych uczniów w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i artystycznych – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.

Na uroczystość, po raz pierwszy w historii obchodzonego w naszym mieście Dnia Edukacji Narodowej, zaproszenie dostali emerytowani pedagodzy i dyrektorzy ostrowieckich placówek oświatowych. Prezydent wręczył przybyłym na uroczystość gościom bukiety kwiatów oraz upominki dziękując im za wieloletnią pracę na rzecz ostrowieckich dzieci i młodzieży. Zaproszeni nie kryli wzruszenia, serdecznie dziękując włodarzowi miasta za oddany im szacunek i pamięć.