Aktualności

Nadanie imienia szkole w Częstocicach

W Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Częstocicach odbyła się uroczystość nadania imienia “Kawalerów Orderu Uśmiechu”. W uroczystości udział wzięła cała społeczność szkoły oraz zaproszeni goście na czele z Prezydentem Jarosławem Górczyńskim, który przekazał na rzecz szkoły pomoce dydaktyczne dla uczniów.

Prezydent pogratulował Dyrekcji oraz Założycielom Szkoły wspaniałego wyboru patronów i życzył wiele radości w poznawaniu Kawalerów Orderu Uśmiechu, osób wybranych i odznaczonych przez dzieci Orderem Uśmiechu za działania przynoszące im pomoc oraz radość, za okazywane serce, przyjaźń, dobroć i cierpliwość.

Nadanie imienia Szkole to moment szczególny pokazujący, jakie wartości są ważne dla szkolnej społeczności. Patron jest dla uczniów i grona pedagogicznego punktem odniesienia, opiekunem, symbolicznym drogowskazem, bo nadaje kierunek refleksji i służy przykładem.

Cieszę się, że Kawalerowie Orderu Uśmiechu, osoby takie jak m.in.: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Janina Ochojska będą dla Was i Waszych uczniów przykładem i wzorem – powiedział Prezydent.

Nadaniu imienia szkole towarzyszyły występy artystyczne, korowód uśmiechu oraz festyn dla dzieci.