Aktualności

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz dbałość o wizerunek miasta, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazała dotację w wysokości 50 000 złotych na pokrycie części wydatków związanych z wykonaniem prac konserwacyjnych wałów przeciwpowodziowych oraz koryt rzek przepływających przez Ostrowiec Świętokrzyski.

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, a wszyscy doskonale wiemy, jakie spustoszenie może spowodować tak niepozorna rzeczka jak Modła i Szewnianka. Dlatego robimy wszystko, by nie doszło do podtopień i zalania miasta, tak jak w latach poprzednich – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński.
Prace trwały przez całe wakacje w ramach, których  wykoszono i naprawiono blisko 14 kilometrów wałów okalających rzekę Kamienną, a także usunięto przetamowania i ubytki w wale rzek Modły i Szewnianki.