Aktualności

Szybkie prace budowlane na ulicy Szmaragdowej

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego niebawem będą uczęszczać nowowybudowaną drogą gminną w związku z ukończeniem prac budowlanych ulicy Szmaragdowej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie jezdni asfaltobetonowej łącznej długości 492 mb. wraz ze zjazdami na posesję, budowę kanalizacji deszczowej z separatorem, chodnikiem, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą robót wyłonionym w ramach przetargu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Cieszy mnie postęp prac przy budowie ulicy Szmaragdowej. Nie jest to jedyna inwestycja drogowa jaka ma miejsce w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niebawem  ruszy również przebudowa ulicy Chrzanowskiego, która jest bardzo ważna dla mieszkańców osiedla Rosochy i osiedla Patronackiego – powiedział Prezydent Jarosław Górczyński podczas zapoznawania się z etapem prac.