Aktualności

Nowe tereny inwestycyjne dla Ostrowca Świętokrzyskiego

Podczas plenerowej konferencji Prezydent Jarosław Górczyński wspólnie z Marszałkiem Adamem Jarubasem podpisali preumowę dotyczącą przekazania gminie  funduszy przeznaczonych na utworzenie i udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Otrzymaną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 4 milionów 730 tysięcy złotych gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekaże na zakup 20 hektarów scalonych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie tych terenów.

Prezydent podczas konferencji powiedział, że obszar ten zostanie podzielony na mniejsze działki, które następnie będą odsprzedawane lub wydzierżawiane zakładom produkcyjnym.

Właśnie na powstawaniu zakładów produkcyjnych dających zatrudnienie zależy mi najbardziej, bo to produkcja nakręca koniunkturę – zaznaczył podczas konferencji prezydent Jarosław Górczyński.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas pogratulował decyzji zakupu, gdyż tereny pod inwestycje to jeden z instrumentów powodujących zahamowanie emigracji zarobkowej. Marszałek podkreślił, że jest to bardzo dobry wzorzec dla innych samorządów.