Aktualności

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński odwiedził mieszkańców budynku Słoneczne 6, którzy zdecydowali się na demontaż piecyków gazowych i podłączenie do sieci miejskiej.

Lokatorzy Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Słoneczne 6 są pierwszymi mieszkańcami, którzy dokonali zmiany sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wychodząc na przeciw mieszkańcom Miejska Energetyka Cieplna, Sp. z o.o. zaoferowała partycypację w kosztach realizacji inwestycji oferując rozbudowę węzła cieplnego o moduł przygotowania centralnej ciepłej wody, natomiast po stronie mieszkańców pozostawało wykonanie wewnętrznej instalacji rozprowadzającej.

Zadowoleni lokatorzy z rezultatów inwestycji MEC, złożyli na ręce Prezydenta oraz Zarządu Spółki wiele słów podziękowań i uznania za  profesjonalnie wykonaną pracę z jednoczesnym pochyleniem się nad ograniczeniem uciążliwości dla mieszkańców budynku.