Aktualności

Wspólna inicjatywa

Prezydent Ostrowca Św. Jarosław Górczyński, wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn, wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski, burmistrz gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, zastępca burmistrza gminy Ćmielów Tadeusz Chmielecki zadeklarowali finansowe wsparcie utworzenia wstępnie poradni onkologicznej, a docelowo ostrowieckiej filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Ostrowcu Św. Na potrzebne wyposażenie pomieszczeń na ten cel zostanie przekazana kwota około 750 tys. zł.

– Jako samorządowcy podjęliśmy wspólną decyzję o wsparciu tej inicjatywy, bo jesteśmy to winni mieszkańcom naszych gmin- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Wsparcie jest uzależnione od wielkości danej gminy i liczymy, że przysłuży się do jak najszybszego uruchomienia filii ŚCO w Ostrowcu Św.

Na utworzenie poradni onkologicznej zadeklarowano odpowiednio kwoty: gmina Bodzechów 60 tys. zł, Ćmielów 35 tys. zł, Waśniów 35 tys. zł,  Bałtów 20 tys. zł., zaś gmina Ostrowiec Św. 600 tys. zł. Łączna kwota na pewno ulegnie zmianie, gdyż nie znamy jeszcze wielkości wsparcia gminy Kunów.