Aktualności

Wyższe stypendia motywacyjne dla młodzieży

W Publicznym Gimnazjum nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla najzdolniejszej młodzieży, za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zanim to jednak nastąpiło, obydwie szkoły przygotowały dla zebranej publiczności składającej się z rodziców, dziadków i pedagogów, staranne przedstawienie artystyczne.

W uroczystości wziął udział Prezydent Jarosław Górczyński, który docenił starania i wysiłek młodych ludzi w zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich talentów sportowych.

– Zdecydowałem się podnieść stypendia przyznawane zdolnej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z dotychczasowych 100 zł do poziomu 200 zł, zachowując jednocześnie takie same progi, które wynoszą 5.1 w gimnazjach i 5.2 w podstawówkach – poinformował zebranych Prezydent Jarosław Górczyński. – Uważam, że o dzieci trzeba dbać szczególnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że odczuwamy ich deficyt w Ostrowcu. Dlatego nie tylko stypendia, ale również inne moje działania wpisują się w ten schemat. Dodatkowe lekcje języka angielskiego, punkty konsultacyjne dla młodzieży w gimnazjach, współpraca ze Strażą Miejską w celu poprawy bezpieczeństwa, szkoły otwarte dla dzieci w piątkowe popołudnia i soboty, z zajęciami pod okiem pedagogów, a wkrótce również sponsorowane przez miasto certyfikowane egzaminy, A1 i A2 z języka angielskiego.

Stypendium tego typu jest dodatkowym motywatorem dla młodzieży i ma na celu utrwalenie wzorowej postawy szkolnej oraz wyróżnienie systematyczności, która jest niezbędna do uzyskania tak dobrych wyników naukowych i sportowych.