Aktualności

Kompozytor Leon Szpilman Honorowym Obywatelem Ostrowca

Podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, pośmiertnie nadane zostało Honorowe Obywatelstwo, dla znanego na całym świecie kompozytora Leona Szpilmana. W uroczystości wzięła udział rodzina – córka i wnuk oraz producenci filmu biograficznego o artyście, który większą część życia spędził mieszkając i tworząc w Kanadzie.

Do zgromadzonych gości przemówił prezydent Jarosław Górczyński doceniając zasługi artysty – Pragnę wyrazić głęboką radość z powodu dzisiejszej uroczystości. Honorowe Obywatelstwo Miasta jest nadawane w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1995 roku. My wszyscy, obywatele i władze miasta, zdajemy sobie w pełni sprawę z doniosłości motywów, które wpłynęły na decyzję przyjęcia siedmiu już osób w poczet zacnych obywateli naszego grodu. Tytuł jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Dziś dołączy do nich Leon Szpilman – muzyk i kompozytor. Tytuł ten zostanie nadany pośmiertnie.

Znajomość dziejów naszego regionu czy lokalnej społeczności niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to wspaniałe narzędzie budowania dialogu, tożsamości i poczucia przynależności mieszkańców do danej zbiorowości. Ostrowiec Świętokrzyski jest miastem otwartym i przyjaznym. Wszyscy tu, w Ostrowcu, wysoko cenimy Leona Szpilmana za twórcze i skuteczne działanie na polu dokumentowania historii, za prawość charakteru, mądrość i olbrzymi autorytet. Nazwisko Szpilman wzbudza wiele szacunku wśród mieszkańców naszego miasta – w ich imieniu składam rodzinie najlepsze życzenia oraz podziękowania. Jako prezydent miasta jestem dumny, że Leon Szpilman od dziś należał będzie do grona honorowych obywateli Ostrowca Świętokrzyskiego.