Aktualności

Wyróżnienie od osób niepełnosprawnych

„Tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia” – te słowa Anthony Robbiego stały się mottem podziękowań dla osób oddanych pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Takie wyróżnienie odebrał prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński z rąk Joanny Francuz – prezesa Stowarzyszenia „Tacy Sami” podczas uroczystości Świtowego Dnia Niepełnosprawnych. „Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pragnę złożyć podopiecznym i członkom Stowarzyszenia „Tacy sami” oraz wszystkim organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych życzenia wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości ludzi – mówił prezydent Jarosław Górczyńskie zwracając się do zebranych w ODS „Malwa”. 3 grudnia to Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Uprzedzenia i stereotypy względem osób z niepełnosprawnością  powoli znikają z życia publicznego. Walka z nimi jest trudna i trwa od wielu lat, ale przynosi skutek.  Składam wyrazy uznania za Państwa zaangażowanie w działalność na rzecz znoszenia barier społecznych oraz inicjowanie działań służących aktywizacji osób niepełnosprawnych. Niech świętowany Dzień będzie dla Państwa inspiracją do realizacji kolejnych planów i zamierzeń.  Jednocześnie chcę przekazać życzenia dla Państwa i Waszych rodzin, przyjaciół i opiekunów oraz tych, którzy swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne – wiele pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.”