Aktualności

Program „Osiedle Od Nowa” zmieni nasze najbliższe otoczenie

Kilkaset osób, członków Samorządowych Rad Osiedlowych odpowiedziało na zaproszenie prezydenta Jarosława Górczyńskiego i uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jego ważnymi punktami była prezentacja założeń programu „Osiedle Od Nowa” oraz „Budżetu Obywatelskiego”.
– „Osiedle Od Nowa” to zupełnie nowy program skierowany do Samorządowych Rad Osiedlowych – akcentuje prezydent miasta Jarosław Górczyński. Każda SRO otrzyma dodatkowe 3 tysiące złotych na poprawę infrastruktury własnego osiedla. Te środki mogą być przeznaczone na zakupy produktów, czy zlecanie usług, w ramach których coś trwałego powstanie na danym osiedlu. Ktoś może chcieć wykonać ławki, jeszcze ktoś inny huśtawkę, czy przygotować skwer. Projekty winny być przedyskutowane z mieszkańcami lokalnych społeczności.
Podczas spotkania prezydent Jarosław Górczyński pogratulował członkom Samorządowych Rad Osiedlowych oraz podziękował za ich zaangażowanie.
– Samorządowe Rady Osiedlowe powstały w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1989 roku, a niektórzy zarzucali, że to relikt przeszłości. Osobiście jestem zdania, że to bardzo dobra inicjatywa. SRO są doskonałym przekaźnikiem na linii mieszkańcy, a Urząd Miasta. Stąd najczęściej dowiadujemy się o problemach mieszkańców i ich troskach, ale także tą drogą będziemy chcieli przekazywać informacje dotyczące tego, co dzieje się w Urzędzie Miasta- mówił.
Jak przyznał prezydent będzie z uwagą przyglądał, jak realizowany jest program „Osiedle Od Nowa” w poszczególnych rejonach miasta, a od jego powodzenia zależy w jakiej formie będzie funkcjonował w przyszłości. Jego dodatkowym celem jest to, aby zintegrować grupę osób nad danym przedsięwzięciem, wzmocnić tożsamość i  szacunek dla najbliższego otoczenia.
Podczas spotkania każdy z członków Samorządowych Rad Osiedlowych odebrał specjalną legitymację oraz drobny upominek od Urzędu Miasta. Później wszyscy wysłuchali założeń do Budżetu Obywatelskiego po raz pierwszy realizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.