Aktualności

Rozmowy o poszerzeniu strefy ekonomicznej

Prezydent miasta Jarosław Górczyński spotkał się w władzami Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” SA, prezesem Cezarym Tkaczykiem oraz wiceprezesem Zdzisławem Kobierskim.
Rozmowy dotyczyły trwającej już procedury włączenia miejskich działek o powierzchni 2,2347 ha przy ul. Jana Samsonowicza i ul. Tomaszów do Podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski SSE ,,Starachowice”.
Dodatkowym atutem zaproponowanej lokalizacji ma być nowo budowana ul. Tomaszów, która podniesie atrakcyjność inwestycyjną tego miejsca. Na tym terenie będą mogły powstać dwie inwestycje przemysłowe.
– Mamy w tej sprawie zielone światło od władz SSE „Starachowice”, więc liczę, że całą procedurę da się zamknąć w okresie do dwóch miesięcy – uważa prezydent Jarosław Górczyński.
Podczas spotkania w Starachowicach rozmawiano także o potrzebie przygotowania działek
o dużym areale pod inwestycje przemysłowe.