Aktualności

Czas współpracy

 

We wtorek 20 stycznia w Urzędzie z inicjatywy prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego doszło do spotkania z marszałkiem województwa Adamem Jarubasem oraz prezydentami Starachowic Markiem Materkiem i Skarżyska – Kamiennej Konradem Kröningiem. Tematem była nowa perspektywa unijna i wspólne działania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.
– Mamy niepowtarzalną okazję wykorzystać środki unijne z nowej perspektywy, gdyż połączył nas Obszar Strategicznej Interwencji – mówił prezydent Ostrowca Jarosław Gorczyński. Ustaliliśmy wstępne podziały kompetencji, aby każdy z nas był liderem we własnej branży wiodącej.
– To dobry czas, aby popatrzeć na siebie nie jako na konkurenta,
a po środki występować razem nie tylko do programów regionalnych – uważa marszałek województwa Adam Jarubas. Zdaniem marszałka potencjał północnej części województwa jest ogromny, a głównie za sprawą naszych tradycji przemysłowych. Jak przyznał, środki zaplanowane na Ośrodki Strategicznej Interwencji mogą być większe od wcześniej zaplanowanych, ale będzie to zależało od jakości przygotowanych projektów.
– Na pewno najważniejsza będzie jakość przygotowanych aplikacji, ale i kooperacja będzie elementem dodatkowo punktowanym – twierdził Adam Jarubas. Przypominam, że teraz to nie kto inny, ale zarząd województwa będzie dokonywał podziału środków i oceny projektów.
– Wszystkim nam będzie zależeć, aby maksymalnie wykorzystać unijny strumień. Zakładamy także wzajemną pomoc między samorządami w przypadku, gdyby mogły się pojawić problemy z zebraniem środków na wkład własny pod kluczowe przedsięwzięcia – uważa prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński.
– Pól do współpracy mamy bardzo dużo, a jedna z propozycji to stworzenie wspólnej grupy zakupowej, co pozwoliłoby na obniżenie kosztów np. zakupu energii przez trzy samorządy, a także okoliczne gminy- mówił Marek Materek, prezydent Starachowic. – Dobrze się stało, że jesteśmy razem, w takiej a nie innej obsadzie kadrowej, gdyż łatwiej będzie realizować wspólne przedsięwzięcia – dodaje prezydent Skarżyska Kamiennej Konrad Kröning.
Spotkania prezydentów mają odbywać się cyklicznie, a kolejne ma dotyczyć priorytetowych przedsięwzięć, które mogą być poddane tzw. preselekcji przez władze województwa.