Aktualności

WĘGRZY W TARŁOWIE

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w uroczystości nadania  tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarłów burmistrzowi partnerskiego miasta Jaszarokszallas na Węgrzech. W  Gminie Tarłów gościła  czteroosobowa delegacja węgierska: Burmistrz Miasta Jaszarokszallas Gergely Zoltan wraz z małżonką oraz Radna Miasta Jaszarokszallas z mężem. Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między gminami. Burmistrz Gergely Zoltan przyjął wyróżnienie z rąk Wójta Gminy Tarłów Leszka Walczyka.