Aktualności

PRACOWNICY OSTROWIECKICH DPS W MPiPS

Z inicjatywy posła Jarosława Górczyńskiego ponad 30 osobowa grupa pracowników z DPS przy ul. Grabowieckiej i os. Słoneczne w Ostrowcu Świętokrzyskim została uhonorowana dyplomami Ministra Pracy i Polityki Społecznej Wł. Kosiniaka – Kamysza. Pracownicy socjalni odebrali wyróżnienia w Warszawie z rąk ministra, który podziękował wszystkim za ciężką pracę. Spotkanie odbyło się 10 lipca. Po części oficjalnej Wł. Kosiniak – Kamysz był do dyspozycji gości z Ostrowca Św. Dyskutowano m.in. o obecnej sytuacji finansowej domów pomocy społecznej. Poseł Jarosław Górczyński zaprosił również grupę do zwiedzenia Sejmu.