Aktualności

72. POSIEDZENIE SEJMU RP

 

W dniach 22-25 lipca 2014 r. poseł Jarosław Górczyński przebywa na 72 posiedzeniu Sejmu, na którym pełni obowiązki sekretarza Sejmu. W porządku obrad Sejmu zaplanowano m.in. sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. Kolejnym punktem obrad  jest sprawozdanie prezesa Narodowego Banku Polski z działalności wykonywanej w ub.r.  Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce wg stanu z 31 grudnia ub.r przedstawi minister gospodarki.  W obradach przewidziano również  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Pełny harmonogram obrad znajduje się na stronie www.sejm.gov.pl