Aktualności

NA POSIEDZENIU W WARSZAWIE

Wprowadzenie darmowych podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych to tylko jedna z propozycji zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie na 68. posiedzeniu Sejmu. W obradach uczestniczy poseł na Sejm RP Jarosław Górczyński. Parlamentarzysta w drugim dniu obrad pełni funkcję sekretarza Sejmu. Izba rozpatrzy także m.in. obywatelski projekt dopuszczający tzw. ubój rytualny. Sejm będzie również pracować nad trzema propozycjami nowelizacji Kodeksu wyborczego dotyczącymi rozszerzenia stosowania głosowania korespondencyjnego, regulacji uprawnień mężów zaufania oraz wygaszania mandatu wójta z powodu trwałej niezdolności do sprawowania urzędu. Przedmiotem prac posłów będzie też projekt nowelizacji Konstytucji, który ma uniemożliwić prywatyzację i komercjalizację lasów państwowych. W przerwie posiedzenia, zaplanowanej na czwartek, zbierze się Zgromadzenie Narodowe dla uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta RP 4 czerwca w związku z 25. rocznicą pierwszych wolnych wyborów.  (źródło www.sejm.gov.pl).