Aktualności

ROZPOCZĘŁO SIĘ 65. POSIEDZENIE SEJMU

Po raz 65 w tej kadencji Sejmu zebrali się parlamentarzyści na obradach w Warszawie. Poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w posiedzeniu w dniu 2 kwietnia.  Wraz z delegacją Sejmu RP parlamentarzysta w  dniu 3 – 5 kwietnia udaje się do Aten,  gdzie będzie uczestniczył w Międzyparlamentarnej Konferencji w sprawie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO).