Aktualności

SPOTKANIE NA OSIEDLU “HUTNICZE” W OSTROWCU ŚW.

W piątek 21 lutego 2014 r. poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym na osiedlu Hutnicze w Ostrowcu Św. Mieszkańcy wnioskowali m.in. o zagospodarowanie terenów pod parkingi, doposażenie placu zabaw w Parku Fabrycznym, przycinkę drzew. Zebranie było również okazją do podziękowanie za 10-letnią pracę w radzie dla byłej przewodniczącej Teresy Stefańskiej.