Aktualności

HEJ KOLĘDA , KOLĘDA . . .

“Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że ten dzień radosny w miłości jest poczęty” – słowa z wiersza Jana Kasprowicza często towarzyszą nam przy wigilijnym stole.  Ten wieczór pełen radości, miłości, zadumy, refleksji i wzajemnego przebaczania win, jest najbardziej wzruszającym i uroczystym wieczorem w tradycji polskiej. Poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w wielu spotkaniach opłatkowych organizowanych w Ostrowcu Św. Poseł dzielił się opłatkiem m.in.: z ostrowieckimi Amazonkami, członkami polskiego Związku Niewidomych, mieszkańcami osiedla “Słoneczne”, w Świętokrzyskim Banku Żywności. Asystentka posła Agnieszka Rogalińska składała życzenia w imieniu Jarosława Górczyńskiego m.in. nauczycielskiej “Solidarności”, mieszkańcom osiedla Kamienna, osiedla Denków i osiedla Sienkiewiczowskie. Do wszystkich popłynęły życzenia zdrowia i opieki Bożej Dzieciny.