Aktualności

UROCZYSTY ODBIÓR ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczył w uroczystym  odbiorze dwóch zadań inwestycyjnych zrealizowanych w Gminie Tarłów:

1. Zadanie inwestycyjne p.n. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  W MIEJSCOWOŚCIACH: CISZYCA KOLONIA, CISZYCA GÓRNA, CISZYCA DOLNA, CISZYCA PRZEWOZOWA, OSTRÓW, LEŚNE CHAŁUPY, DOROTKA oraz  2. Zadanie inwestycyjne p. n „ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: CZEKARZEWICE PIERWSZE I CZEKARZEWICE DRUGIE. W ramach pierwszego projektu zrealizowano: sieć wodociągową o długości -21609mb.  Całkowita wartość projektu wyniosła kwotę 2 658 016, 93. Na chwilę obecną zostało podłączonych 80 gospodarstw domowych z terenów Ciszyc, jak również z w/w wodociągu korzysta obecnie 75 gospodarstw domowych z terenu Ciszycy Kolonii, Kolonii Dąbrówki, Janowa i Przymiarek. Natomiast w ramach drugiego projektu realizowano: sieć wodociągową  o długości   8607mb i ujęcie wody w Czekarzewicach Drugich. W odbiorze zadań uczestniczyli  zaproszeni goście: Jarosław Górczyński Poseł na Sejm RP, Kazimierz Kotowski- członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,  Bogusław Włodarczyk- Starosta Powiatu Opatowskiego, Wójt Gminy Tarłów Leszek Walczyk, radni powiatu opatowskiego: Jolanta Magierowska i Jacek Dwojak oraz radni i sołtysi z terenów nowo wybudowanych wodociągów, a także wykonawcy inwestycji.  Podczas odbioru nastąpiło uroczyste przecięcie biało- czerwonej wstęgi oraz poświęcenie wodociągu przez Ks. Proboszcza Parafii w Tarłowie- Mirosława Kosiora. Oba przedsięwzięcia zostały współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.