Aktualności

51. POSIEDZENIE SEJMU RP

Poseł Jarosław Górczyński uczestniczy w 51 posiedzeniu Sejmu. Sprawy budżetowe, w tym projekt budżetu na 2014 r., oraz  wsparcie na odszkodowania za nieruchomości zajęte na mocy tzw. dekretu Bieruta to tylko niektóre kwestie, którymi zajmą się posłowie. Izba będzie także pracować m.in. nad projektami dotyczącymi usprawnienia funkcjonowania organizacji pożytku publicznego oraz przyznania świadczenia pieniężnego i renty inwalidzkiej sybirakom. Sejm rozpatrzy również wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi.  Parlamentarzysta złoży dwie interpelacje w sprawie przesłanek nabycia specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego oraz w sprawie charakteru opłaty za nielegalny pobór energii. 11 października, w ostatnim dniu 51. posiedzenia,  poseł Jarosław Górczyński pełnił będzie  funkcję sekretarza Sejmu. Szczegółowy program obrad na stronie www.sejm.gov.pl.