Aktualności

KONFERENCJA W WILNIE

 

W dniach 4 – 6 września poseł Jarosław Górczyński, jako członek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, uczestniczył  w Międzyparlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej Polityki Zagraniczneji Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Spotkanie zespołów parlamentarnych odbyło się w Wilnie.  Konferencja spotyka się dwa razy w roku w państwie sprawującym prezydencje Rady lub w PE w Brukseli. Obecnie prezydencji w Radzie UE przewodzi Litwa.  W skład Konferencji wchodzą delegacje poszczególnych parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz Parlamentu Europejskiego.  Głównym tematem wrześniowej konferencji była wspólna polityka zagraniczna UE i polityka bezpieczeństwa, priorytety wartości demokratycznych, kwestie Partnerstwa Wschodniego. Zgromadzenie to forum wymiany informacji i doświadczeń, mające ułatwić parlamentom narodowym i Parlamentowi Europejskiemu wykonywanie właściwych im funkcji w obszarze WPZiB i WPBiO. Konferencję powołano w kwietniu 2011 na Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE (KPPUE) w Brukseli, a ostateczne porozumienie w sprawie jej składu i formuły działania osiągnięto podczas KPPUE w Warszawie, w kwietniu 2012 roku.