Aktualności

DROGOWSKAZ ŻYCIOWY

Poseł Jarosław Górczyńskie wziął udział w konferencji organizowanej przez WSBiP  “Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie”.