Aktualności

JAK UCZYNIĆ ŚWIAT PRZYJAZNY SENIOROM

Pod takim hasłem odbyła się w Ostrowcu Św.  Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Konferencję zorganizowano z okazji Jubileuszu X-lecia ostrowieckiego UTW i II Ostrowieckich Senioraliów. W wydarzeniu uczestniczyło 18 Uniwersytetów z całej Polski. Gośćmi byli m.in. poseł Jarosław Górczyński i dyrektor Departamentu  Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marzena Breza.