Aktualności

POSEŁ O POLITYCE ZAGRANICZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20 marca podczas 36 posiedzenia Sejmu RP poseł Jarosław Górczyński w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego zabrał głos w sprawie priorytetów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na najbliższy okres. Tekst wystąpienia opublikowano również w Gazecie Wyborczej, w cyklu “Nasz poseł powiedział”. Prezentowane są tam najciekawsze wypowiedzi świętokrzyskich posłów podczas kolejnych posiedzeń Sejmu. Cały tekst: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,47262,13606505,Nasz_posel_powiedzial__Obrany_kurs_jest_sluszny.html#ixzz2OGo1QRYp.