Aktualności

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

Piękny obraz   i kwiaty wręczył posłowi Jarosławowi Górczyńskiemu burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Jacek Tarnowski podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Wyróżnienie dla posła to owoc dobrej współpracy. Sesja miała bardzo doniosły charakter – nadano dwa honorowe obywatelstwa miasta. Do grona 14 honorowych obywateli Połańca dołączyli Józef Korczak  – kombatant walk o niepodległą Polskę oraz Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego. Spotkanie było również okazją do nagrodzenia stypendiami utalentowanej sportowo młodzieży. Zebrani mieli także okazję  podziwiać artystyczny dorobek połanieckich uczniów.