Aktualności

DEBATOWALI O POMOCY

W 1. części sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy polska delegacja uczestniczyła w spotkaniu z Prezydentem Gruzji, Michaiłem Saakaszwilim. ZPRE zajęło się m.in.: sytuacją humanitarną w Gruzji i Rosji na obszarach dotkniętych konfliktem i wojną, sprawą więźniów politycznych w Azerbejdżanie oraz problemem przemytu imigrantów i pracy przymusowej.   Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest organem doradczym, jednym z głównych organów statutowych Rady Europy. ZPRE składa się z delegatów parlamentów narodowych poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał każdego roku w Strasburgu. Zgromadzenie może debatować i uchwalać zalecenia w sprawach dotyczących ważnych zagadnień pojawiających się we współczesnym świecie. Do jego kompetencji należy również wybieranie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.